Primaria Concesti

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE IN JUDETUL BOTOSANI nov 2014

Autor:  
Publicat: 25-11-2014
Video (0)   Foto (0)   Comentarii (0)   Vizualizari (1035)  

  Indicatori PDF

ANEXA 3. INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE IN JUDETUL BOTOSANI

 

Nr. crt.

Indicatori de performanţă

Trimestrul

Total

I

II

III

IV

AN

1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

 

Numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi                                       

100%

100%

100%

100%

100%

 

Procent populatie conectata la serviciile de colectare in judet, precum si pe zone (urban, rural)

100%

100%

100%

100%

100%

 

Asigurarea serviciilor de colectare selectiva in judet, precum si pe zone (urban, rural)

100%

100%

100%

100%

100%

1.2. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE

 

a) Numărul de recipiente de precolectare asigurate pe tipuri si dimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări            

90%

95%

100%

100%

100%

 

b) Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la totalul reclamaţiilor privind cantităţile de servicii prestate, pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori                                   

100%

100%

100%

100%

100%

 

c) Procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare 

80%

80%

80%

80%

80%

 

d) Numărul de sesizări din partea agenţiilor de protecţia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale                                           

0%

0%

0%

0%

0%

 

e) Numărul anual de sesizări din partea agenţiilor de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi

locale                                           

0%

0%

0%

0%

0%

 

f) Cantitatea de deşeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deşeuri municipale colectate

20%

20%

20%

20%

20%

 

g) Cantitatea totală de deşeuri sortate şi valorificate, raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate                                                     

12%

12%

12%

12%

12%

 

h) Penalităţile contractuale totale aplicate de autorităţile administraţiei publice locale, raportate la valoarea prestaţiei, pe activităţi

0%

0%

0%

0%

0%

 

j) Cantitatea totală de deşeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate

10%

7%

4%

2%

5%

 

k) Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea activităţii prestate, pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori                                      

100%

100%

100%

100%

100%

 

m) Procentul de solicitări de la lit. k) rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice

80%

80%

80%

80%

80%

 

n) Valoarea rezultată din valorificarea deşeurilor reciclabile raportată la valoarea totală aferenta activităţii de colectare a deşeurilor (total facturat)

2,3%

2,5%

2,6%

2,6%

2,6%

1.3. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

 

a) Numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activităţi şi categorii de utilizatori                             

1%

1%

1%

1%

1%

 

b) Procentul din totalul de la li. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice                                   

100%

100%

100%

100%

100%

 

c) Procentul din totalul de la lit.a) care s-a dovedit a fi întemeiat                           

10%

10%

10%

10%

10%

2  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI                              

2.1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE A SERVICIULUI                                  

 

a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă 

0

0

0

0

0

 

b) Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate                           

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

 

a) Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a activităţii        

0

0

0

0

0

 

b) Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situaţiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activităţii    

0%

0%

0%

0%

0%

 

c) Numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice locale, pe activităţi

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3 – A - INDICATORI PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE ŞI TRANSPORT

 

INDICATORI CU PENALITATI

Nr.

Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Valori propuse/
interval de valori

 

Penalităţi propuse

2. Indicatori tehnici

2.1

Colectarea separată a deşeurilor reciclabile, inclusiv ambalaje

Cantitatea de deşeuri reciclabile colectate separat (hârtie şi carton, plastic, metale, sticlă, deşeuri organice) ca procent din cantitatea totală de deşeuri colectate la nivel municipal în Aria de delegare (%)

20% in primi doi ani  an de operare;

 

 

 

 

 

 

 

25% pentru anii 3-5 de operare; şi

 

 

 

 

 

 

35% pentru anii 6-8 de operare

Până la sfârşitul primului an de operare se aplică anual următoarele penalităţi  la următoarele procente de deşeuri reciclabile colectate separat:

10% sau mai puţin: 100.000 LEI

20% sau mai putin: 50.000 LEI

20% sau mai mult: nicio penalizare

 

Pentru anii 3-5 de operare se aplică anual următoarele penalizări la următoarele procente de deşeuri reciclabile colectate separat:

10% sau mai puţin: 200.000 LEI

20% sau mai putin: 150.000 LEI

mai putin de 25%: 100.000 LEI

25% sau mai mult: nicio penalizare

 

Pentru anii 6-8 de operare, următoarele penalităţi ar urma să se aplice anual:

10% sau mai putin: 300.000 LEI

20% sau mai putin: 250.000 LEI

30% sau mai putin: 200.000 LEI

mai putin de 35%: 150.000 LEI

35% sau mai mult: nicio penalizare

 

                                                      

INDICATORI FĂRĂ PENALITATI

 

Nr.

Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Valori propuse/
interval de valori

 

Comentarii

1. Indicatori de performanţă

1.1

Eficienţă în încheierea Contractelor cu Utilizatorii

(total)

Numărul de contracte încheiate între Operator şi Utilizatori în raport cu numărul de solicitări, pe fiecare categorie de Utilizatori (%)

 

100%

 

In conformitate cu cerinţa formulată în Regulamentul Serviciului de Salubrizare

 (Anexa 1)

1.2

Eficienţă în modificarea Contractelor cu Utilizatorii

(în 10 zile)

Numărul de Contracte cu Utilizatorii modificate în mai puţin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării din partea Utilizatorului, în raport cu numărul de solicitări de modificare a clauzelor contractuale (%)

 

minim 95%

 

In conformitate cu cerinţa formulată în Regulamentul Serviciului de Salubrizare

(Anexa 1)

1.3

Eficienţă în creşterea parametrilor de calitate revazuţi de Contractele cu Utilizatorii

Numărul de contracte modificate în vederea creşterii parametrilor de calitate aferenţi activităţii desfăşurate în raport cu numărul de solicitări juste privind modificarea clauzelor contractuale, pe categorii de activitate (%)

 

minim 95%

In conformitate cu cerinţa formulată în Regulamentul Serviciului de Salubrizare

(Anexa 1)

2. Indicatori tehnici

2.1

Rata de conectare la serviciul de salubrizare

Populaţia deservită de serviciu de colectare deşeuri ca procent din populatia totală din Aria de delegare (%)

100%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.2

Deşeuri menajere periculoase colectate separat

Cantitatea de deşeuri menajere periculoase colectate separat /locuitor şi an în raport cu indicatorul stabilit în planurile de gestionare a deşeurilor (%)

 

75 - 125%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.3

Deşeuri menajere periculoase colectate separat trimise la tratare /depozitare

Cantitatea de deşeuri menajere periculoase colectate separat trimisă la tratare /depozitare ca procent din cantitatea totală colectată de deşeuri menajere periculoase în Aria de delegare (%)

minim 90%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.4

Deşeuri voluminoase colectate separat

Cantitatea de deşeuri voluminoase colectate separat /locuitor şi an ca procent din indicatorul stabilit în planurile corespunzătoare de gestionare a deşeurilor (%)

75 - 125%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.5

Deşeuri voluminoase trimise la tratare/valorificare/

depozitare

Cantitatea de deşeuri voluminoase colectate separat trimisă la tratare/depozitare ca procent din cantitatea totală de deşeuri voluminoase colectate din Aria de delegare (%)

 

 

 

minim 90%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.6

Deşeuri provenite din constructii şi demolări colectate separat de la populaţie

Cantitatea de deşeuri provenite din construcţii şi demolări colectată separat /locuitor şi an ca procent din indicatorul  stabilit în planurile corespunzătoare de gestionare a deşeurilor (%)

 

75 - 125%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2.7

Deşeuri provenite din construcţii şi demolări de la populaţie trimise la tratare /

valorificare

Cantitatea de deşeuri provenite din construcţii şi demolări colectată separat de la populaţie trimisă spre tratate /depozitare ca procent din cantitatea totală de deşeuri provenite din construcţii şi demolări din Aria de delegare (%)

 

100%

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3 – B – INDICATORI PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE, DEPOZITARE

INDICATORI  DE PERFORMANTA OPERATIONALI

 

Nr.

Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Valori propuse/
interval de valori

 

Penalităţi propuse

1. Indicatori de performanţă pentru activitatea de sortare in Statia de sortare Stauceni

1.1

Eficienţă în sortare pentru staţia de sortare

Cantitatea totală de deşeuri valorificate ca procent din cantitatea totală de deşeuri (reciclabile uscate) acceptată la Instalaţia de deşeuri (%)

Minim 80 %

 

Se va aplica următorul sistem de gradat de penalizare în caz de mai putin de 80% pe an:

10% sau mai puţin: 80.000 LEI

20% sau mai puţin: 70.000 LEI

30% sau mai puţin: 60.000 LEI

40% sau mai puţin: 50.000 LEI

50% sau mai puţin: 40.000 LEI

60% sau mai puţin: 30.000 LEI

70% sau mai puţin: 20.000 LEI

Între 70% şi 80%: 10.000 LEI

80% sau mai mult: nicio penalizare

2. Indicatori de performanţă pentru activitatea de depozitare la depozitul conform Stauceni

2.1

Gradul de compactare

Operatorul va asigura un grad de compactare cât mai mare posibil al deşeurilor in depozitul de deşeuri (tone/m3)

Minim

0,8 tone/m3

Se aplica o penalitate de 10.000 LEI in cazul unui grad de compactare mai mic de 0,8 tone/m3calculat pe baza cantităţii de deşeuri depozitate şi creşterea volumului deşeurilor depozitatetrimestrial (indicatorul se va calcula la fiecare 3 luni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Inapoi«

COMENTARII

  1. Nu exista nici un comentariu. Fii primul care isi exprima parerea!

SPUNE-TI OPINIA

caractere ramase.